Włodzimierz Bartkowiak

W 2003 r. napisałem książkę, która przedstawia w opisie historycznym dzieje wycinka Ziemi Miasteckiej, na którym leży parafia w Świerznie. Opisałem początki organizacji Pomorza Zach., wysiłki władców Polski zmierzające do podporząd-kowania sobie tego terenu. Wraz z  zapanowaniem nad Pomorzem Zach., władcy Polski zapoczątkowali prace misyjne wśród mieszkańców tego regionu. Pierwsze sukcesy misyjne odniósł Otton z Bambergu, zaproszony przez Bolesława Krzywoustego. Powstała w 1140 r. diecezja w Wolinie (prze-niesiona później do Kamienia Pom.) była drugą (po Kołobrzegu - 1000 r.), tym razem skuteczną, próbą organizacji administracji kościelnej na Pomorzu Zach.
 

 

Dynastia Jagiellonów skierowała swoją uwagę na wschód, ziemie Pomorza Zach. uległy wpływom niemieckim. Tereny Ziemi Miasteckiej dopiero w XV w. zaczęły być zasiedlane. W zagospodarowaniu tych ziem główną rolę odegrały rody von Lettow i von Massow. Reformacja doprowadziła do upadku organizację Kościoła katolickiego, praktykowanie wyznania katolickiego zostało zabronione. Parafia w Świerznie powstała 1571 r. z podziału parafii w Przytocku. Pierwszy proboszcz objął parafię w 1576 r. Jej historia, dzieje świątyni, postaci duszpasterzy są treścią tego opracowania. Po II wojnie światowej Pomorze Zach. stało się częścią Polski. Świątynię parafialną w Świerznie przejęli katolicy.

W miarę poznawania nowych informacji, opracowanie jest uzupełniane.
Najnowsza wersja (styczeń 2008 r.) jest dostępna jako plik PDF o objętości 22,6 MB.

Pobierz